Tomas Bergström

Vad är en hund?
En hund består av en samling samverkande organ
ett organ är en samling av samverkande celler
celler byggs upp av proteiner

Proteiner är en kedja av Aminosyror (AA) 20 st,-kombinationen avgör proteinet
ordningen av AA bestäms av gener

Tunntarmen viktig för imerslund gräsbräck syndrom (IGS)
Retina= näthinna består av många olika celler som kopplar från fotonen till hjärnan ger bild, PRA = nedbrytning av stavar och tappar

Proteiner är en kedja av AA som skiljer i storlek, laddning, hydrofilhet, en typisk sjukdom kan vara att man inte får proteinet som genen kodar för,
totalt 20 000 olika gener, en del proteiner bildas av olika gener tillsammans

Genomet
vid en kromosom har ena förälderns en uppsättning och den andra en annan valpen heteroyzgot kan göra att vi får olika varianter av ett protein
Hundens genom- 2,5 miljoner nukleotider, 3 miljoner SNP = varierande positioner, SNP-chip kollade 170 000 SNPs

SNP-chipp
DNA läggs på maskinen och visar hur det ser ut i 170 ´ olika positioner. Kan användas i genome wide assciation Study då behövs 20 sjuka individer + 20 fiska individer där inga får vara nära besläktade! = svårt att hitta dessa.
Kollar då om vissa av de 170 000 varianterna är vanligare hos de sjuka, i bästa fall hittas ett område i arvsmassan som påverkar.
Om flera regioner påverkar så behövs större testgrupper – vi använder helgenomsekvensering

Helgenom
Tar hela genomet och kollar varje position för att hitta kopplingar

Varför sekvensera hela arvsmassan
Möjligt att hitta ovanliga alleler
snabbare då vi inte behöver testgrupper
Billigare
många hundar drabbas av många ovanliga sjukdomar pga ovanliga alleler

Varför DNA testa
härstamningskontroll
screena anlagsbärare
diagnostiska tester för att verifiera klinisk diagnos
presymptomatiska tester – för sjukdomar som visar sig i vuxen ålder

Imerslund gräsbäck syndrom = b-vit brist, autosomal recessiv
Medfödd sjukdom hunden kan ej ta upp b12 – kobalamin
däggdjur kan inte syntetisera b12 så måste kunna ta upp – finns i mjölk + köttprodukter
upptas i tunntarmen – illeum för att tas upp måste kunna binda till GIF- gastric intrinsic factor
sedan kan komplexet binda till receptor i tarmen membran bound cubam receptor sen endocytos

Cubamet består av två rpto 1 amnionless (AMN) 2 cubilin (CUBN)
En mutation av cubanet ger b12 brist, så brist i något av proteinerna ger oförmåga att ta upp och b12 brist

Två försök har gjorts, de hittade mutation hos CUBN hos båda raserna men på olika platser!! Det som finns på ett ställe hos en ras behöver inte finnas på samma plats hos en annan!! Dessutom påverkar flera faktorer, hos en tredje ras kanske det är mutation i AMN som ger samma sjukdom

Hos Bc cytosin har tagits bort vilket gör att allting kommer i ofas vilket ger ett stoppkodon, det ger ett förkortat protein som troligtvis bryts ned

Av de hundar som kommit in med misstänkt b12 brist så hade bara 4 % affected, och 17 % bärare


- Tillbaka till start -