Bli medlem


Som medlem i Svenska Vallhundsklubben (SVaK) får du:
• SVaK's klubbtidning "Omkring" (4 nr/år)
• Medlemskap i valfri lokalklubb 
• Möjlighet att logga in på våra medlemssidor på Vallreg. Där kan du anmäla till tävlingar, ändra dina medlemsuppgifter, diskutera på Forumet, lägga in köp- och säljannonser på vårt Annonstorg med mycket mera. För att logga in behöver du ditt medlemsnummer och lösenord. Lösenord får du här. Är du osäker på vad du har för medlemsnummer, titta på baksidan av Omkring eller maila Göran Olsson.
Möjlighet att delta i våra aktiviteter (kurser, tävlingar och dylikt).
• Gemenskap bland oss andra vallhundsintresserade.

Medlemskapet i SVaK kostar 300 kr/år för helbetalande medlem och 70 kr/år för familjemedlem. Kostnaden betalas in på SVAK's bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0. Ange på inbetalningen att du vill tillhöra Vallhundsringen.

Du kan också läsa mer här.

Om du tillhör en annan lokalklubb och dessutom vill vara medlem hos oss på Vallhundsringen får du deltaga på våra aktiviteter men du äger ej företräde på våra tävlingar. För att bli delmedlem betalar du in 70 kr/år till vårt postgirokonto: 650013-6 och anger ditt namn, adress och telefonnummer.

7-12