Cecilia Rohdin

Nervceller kommunicerar med varandra med hjälp av elektricitet och kemiska ämnen, budbärare, transmittorsubstanser. En nervcell kan ha flera tusen förbindelse med andra nervceller
Det finns hämmande (GABA är vanligast) och stimulerande trans. glutamat budbärare

Epilepsi uppkommer när det är obalans mellan de trans substanserna, när nervcellen som vill kommunicera inte regleras av hämmande transmittor substanser i hjärnan, främst GABA

Epilepsi = upprepade!! Epileptiska anfall
Är skillnad mellan symptomen och själva sjukdomen

Epilepsi= namn på sjukdomen
Epileptiska anfall = namn på symtomet

Generellt anfall- hunden ej vid medvetande, saliverar, klonisk fas=ligger och springer ökad motorisk aktivitet, stelhet är ett vanligt symptom, tonisk fas= ökad muskelanspänning i hela kroppen.
alla anfall ser inte ut så men stämmer ofta på bc

Epileptiska anfall

Symptom kommer episodiskt där emellan är patienten normal

Stelhet
ofta ser anfallen ungefär likadana för den individen
endast delar av kroppen kan vara involverat i anfallet = fokala anfall
symptomen går inte att bryta
medvetandet behöver inte vara påverkat
ofta autonoma symtom = symptom från det icke viljestyrda nervsystemet – kräkningar, kiss
stor variation förekommer ibland mkt svårt att säga om det är epileptiskt anfall

Varför får man ep anfall

Sekundär ep – bakomliggande orsak till anfallen
symptom vid sjukdom i hjärnan
sjukdomar i kroppen kan ge ep genom att kramtröskeln sänks- tillexempel barn med feber gör att hjärnan inte fungerar som den ska vilket ger kramper. Tex hypoglykemi/lågt blodsocker, förgiftning, lever njursjukdom pga när levern inte funkar får ökad halt ammoniak i blodet vilket påverkar kramtröskeln, obalansen behöver inte var så stor för att få anfall, påverkar indirekt transmittorsubstanserna

Primär/idiopatisk epilepsi – beror på obalans, genetisk
vanligast
är en uteslutningsdiagnos, svårt, vi kommer aldrig kunna säga att vi har ep utan bara att vi inte har ngt annat
uppstår oftast vid 1-5 år
Trauma kan ge ep men då måste hunden fått ärr på hjärnan så minst medvetandeförlust bör ske
Förekomst hos hund 0.5-2 % i snitt
Idiopatisk ep är en heterogen sjukdom dvs ser inte lika ut på alla individer- olika anfallsfrekvens, utseende, svarande på medicinering – kan därför inte ses som en sjukdom

Allmänt
kommer i vila, nattetid
tyst lugnt stilla, undvik att patienten skadar sig själv
går oftast över på 1-2 minuter
ofta törstig, hungrig, vill rastas efter anfall
i vissa fall kan hunden reagera med aggressivitet efter anfallet

Skadar anfallen hjärnan?
Korta anfall som går över på någon minut skadar i regel inte hjärnan

Finns bevisat att anfall kan sänka kramptröskeln = kindling och lättare ge nya anfall men det måste inte gälla alla individer

När uppsöka vet akut?
generellt om anfallet ej upphör efter 5-10 minuter, ej bc som har längre anfall
om det kommer flera anfall per dygn
om patienten beter sig avvikande mellan anfallen
Boka besök en tid efter anfallet då du lättare kan ta åt dig info

Vad gör veterinären?
försöker hitta om det är sekundär ep, men är det mest troligt en primär ep så behandlas för att minska/lindra ep anfall
Generellt- 2/3 förväntas få färre anfall i lindrigare omfattning , 1/3 svarar dåligt eller inte alls
fenobarbital – medicin, tar några veckor att nå bra blodnivå, kan ge leverskador, potentierar GABA, det är normalt att levern ökar i storlek – sänk inte nivån
Den tablettgiva vi ger till hunden ger individuella blodnivåer, levern blir dessutom bättre och bättre på att bryta ned preparatet
Kaliumbromid kan läggas till på fenobarbital – tar tid, påverkar inte levern, ger många biverkningar när ges tillsammans med fenobarbital
Finns inget som säger att kastrering hjälper mot ep men det ökar biverkningarna

Border collie
49 bc undersöktes -

94 % har kluster anfall

53 % har anfall mer än 5 minuter eller två på varandra följande anfall

71 % anses terapiresistenta dvs svarar inte på behandlingen
Debuterar vid 2.3 år i snitt, mellan 5 månader – 8 år
tikar och hanar drabbas i samma omfattning
inga yttre faktorer har kunnat påvisas
stress kan stimulera anfall - både positiv och negativ stress

57% uppvisar pre-iktala symptom – symptom innan anfallet, även flera dagar innan så som hälta lyssnar dåligt
Generaliserade anfall vanligast
kommer i vila, nattetid
börjar med fokala symptom, sen generella symptom
post-iktala fasen kan vara flera timmar och tom dagar

67 % av ägarna upplevde att hundarna hade biverkningar av medicineringen – det upplever inte föreläsaren

55% av ägarna upplevde att deras hundars arbetsförmåga påverkas negativt

18 % av alla bc blev utan anfall antingen med eller utan behandling,
sannolikheten för att bli av med anfallen berodde inte på ep styrka
men tidig ålder samt hög frekvens i början minskade chanserna

74% avled
medelåldern 5,2 år
median överlevde 2.1 år efter debut
majoriteten av de som dog avlivades pga för hög anfallsfrekvens

Bc svarar dåligt pga transportören P-glykoprotein (som aktivt transporterar substrat tillbaka till blodet och därmed hindrar vissa läkemedel) mutation på den gör att blod-hjärn barriärens säkerhet sänks och medicinen fungerar. Vissa hundar har denna mutation.

På bc som har en besvärlig ep bör medicin sättas in direkt, och ordentliga doser, det ökar chansen för överlevnad
Finns flera sorters ep,- hunden är vid medvetande, stel i kroppen, mildare variant, lägre frekvens, svarar bättre på behandling,

 


- Tillbaka till start -