Föreläsning med Kent Svartberg och Karin Söderberg

En helg i November 2015 åkte jag (Diana), Mikael Larsson och Lotta Axelsson,  till familjen Drakenbergs gård i Lekeberga.

Kent Karin nov 15 (2)

Vad kan ett modernt" träningstänk" tillföra vallhundens träning?
Föreläsare var: Karin Söderberg och Kent Svartberg 

Karin och Kent börjar med att presentera sig. Karin är en välkänd instruktör, domare och har tränat, tävlat otaliga hundar. Vann by the way årets får-sm!

Kent forskar i Etologi = läran om djurs beteende.  Med inriktning på varg o hundar.Har oxå tränat/tävlat i både vallning och lydnad.

Karin började att prata lite om hur vi vallade förr. Det talades om "äggfållan". (En fålla som är något större än dagens fålla på ett vp,  med oval form). Man kastade käppen efter hunden. "Korridoren" va en som ordet antyder, en lååångsmal 2,5 m bred och ca 50 m korridor, att träna rak fösning i. (Dagens "25a" var ännu inte uppfunnen)

Djurskydd va oxå en punkt som togs upp.
*Föraren skall ha erfarenhet av vallning.
*Djuren man tänkt valla på, skall vara väl invallade, och får inte vara yngre än 4 mån på får respektive 6 mån på nöt.
*Byt djurgruppen ofta=fräscha.
*Dom ska ha tillgång till vatten.
*Går man i tankar att skaffa några träningfår, skaffa hellre ungtackor än utslagstackor tycker Karin.
*Lämna inte hunden uppbunden för länge.
*Slutligen,  tänk på vad vi filmar och vad vi lägger ut på nätet. 

Kent Karin nov 15 (1)

Lite senare åker vi ut till en fårhage tillsammans med Karin,  för att titta på en handfull unghundar, mellan 7-12 månader gamla. Dom visades i en 25a med ett 10tal får, först med lina på, sedan lösa. Vi fick tillsammans med Karin kommentera dom olika hundarna...

*Vi tittade på om hunden va träningsbar..
*Har den eye?  Mycket/lite?
*Styrkor? Svagheter?
*Vad finns i hunden?
*Vilket varv är den starkare i?
*Och lite allmänt hur hunden rör sig kring fåren...

Starka hundar får man när man går med dom och hjälper dom,  säger Karin. Om en unghund börjar valla allt möjligt, visa dom får och stäng bort det som är fel att valla på. Man tittade oxå på hundens svansföring...

Svansen långt in under magen = hög koncentration.

Vi åker tillbaka till lokalen och tittar vidare på unghundar,  fast nu på film istället. Här följer några korta kommentarer av Karin, kring dom olika unghundarna vi ser på filmen.

*En 7mån bc flankar väldigt mycket kring fåren. Den behöver fösa mer...
*Börja träna hämt i det varv som går bäst först. Ta sedan det "sämre".
*En hund som flankar undan för djur som tittar på den, är osäker.

Använd djur som går undan lätt o samtidigt med hunden. Det stärker självförtroenddet. Där avslutar Karin och, nu tar Kent Svartberg över. Kent börjar prata om relation och ledarskap. Känslor och förståelse. Vilka känslor får hunden när den träffar mig..?

Kent Karin nov 15 (4)

TSB-modellen=Trygghet, samarbete, Bestämmande. Lägg en stor del på Samarbete. Och en liten del på Bestämmande. Med vilken attityd lyder hunden? Han pratade lite om hur en vargflock fungerar... 

Omvårdnad 
Samarbete 
Konkurrens.

Domesticeringseffekter: Hunden är förbarnsligad i jämförelse med vargar. Hundar är "människoorgenterade". Hundar "förstår" meningar och kan följa med blicken om man pekar på något. Vargen gör inget av detta.

En jakt tex:
Söka
Stanna upp
Positionera
Smyga
Rusa
Bita för att stoppa
Bita för att döda.

Fixt rörelsemönster. Medfödd utlösningsmekanism. Nyckelretning. Instinktivt handlande. 

Hundar kan lära in genom uteslutningsmetoden. Kan urskilja och välja rätt bland tex olika bollar. Finns hundar som kan urskilja över 1000 olika föremål!

BORDERCOLLIEN HAR BEHÅLLIT OCH UTVECKLAT SIN INTELLIGENS MYCKET PGA ATT VI HAR AVLAT PÅ VALLEGENSKAPER. INTE PÅ UTSEENDET! 

Trygghetsrollen.
En vänlig inställning till hunden.
Ett bra socialt band med hunden.
Att vara lugn.
Ge fysisk närhet.
Det är VÅRT ansvar att förstå hunden i kommunikationen. Vårda relationen och försonas efter konflikt. Obs! En tillrättavisning är ingen konflikt. Ta ansvar för VAD hunden skall behöva vara med om. Hjälp hunden. Ge den tid att lära sig. Samarbete är att båda skall få ut något av det.

Motivation = "vill"
Kunskap = "vet"
Samarbetets två grundbultar.

Life rewards= Positiva känslor genom upplevelser. Utveckla belöningar. Hitta sätt att leka med hunden. Sunt bestämmande vilar på tillit. Va lugn och medveten förare. Inte irriterad och frustrerad. Va pedagogisk. Välj tillfälle. Är hunden mottaglig? Keep it simple!

Kent Karin nov 15 (3)

Dag 2.

Modern hundträning med Kent Svartberg. Man pratar om olika hundsporter. Vad kan man tillföra i vallningen? Dela upp träningen i mindre delar. Individanpassa träningen. Är hunden Framåt eller försiktig? Lugn eller snabb? Känslig för kritik? Orkar den länge/ inte så länge? Vilka belöningar fungerar bra? Klarar den av att avancera fort? Vad har hunden lätt/svårt för? Anpassa metod efter individ!

Uppdatera med jämna mellanrum - har hundens svagheter/styrkor förändrats? 

Belöningstänk - vad tjänar hunden på det? Om hunden gör "det lite tråkigare", så får den sen göra det lite "roligare". Premacksprinsipen. Hur mycket skall hunden få testa själv? Styras? Hur mycket "eget ansvar" upplever hunden?

Ha verktyg för att förhindra dumheter. När man ska träna bör man tänka igenom :

Val av träningsplats,  fålla eller hage?
Lämpliga djur.
Koppel eller lina?
Hur länge skall man träna?
Se träningen som en pågående resa, som hela tiden kräver förändring. Vart är du påväg? För lite framåtskridande = risk för stagnation. För snabbt framåt = risk för många bakslag. Tänk på att successivt länka samman delkunskaper. Håller delarna när man länkat samman? 
Variera att träna i olika miljöer..
Sätt inte hunden i för svåra situvationer.
Värm upp hunden! Promenera 15 min innan träning.
Träna inte den unga hunden mer än 4-5 min åt gången.
Vänta gärna med träning tills den är åtminstone ca 8-10 månader. 
Dels för att den mentala delen skall hinna utvecklas, men oxå för att hundens skelett och muskulatur inte är färdigväxt...
Se till att hunden är VÄL AVRASTAD innan träningen! 
Vad är tändning? Att se fåren.
Vad tänder hunden? Rörelse.

//Diana Nordlander