vallhundsringen.se

Vallhundsringen

vallhundsklubben i väst


Aktuellt

18-19/3 Klubbdagar på Klämmestorp, max 8 pers inkl instruktör. Förslag: en kursdag och en träningsdag i egen regi. Kostnad: 225kr/hund och dag, övernattning 200kr/pers. Kursen 650kr/hund vid sju deltagare, vid färre deltagare kan kostnaden bli högre. Anmälan görs till Ann Blomkvist via Facebook eller mail ann.blomkvist@hotmail.com


med djuren i fokus

God djurhantering är det vi jobbar med, all träning av våra hundar bygger på att djuren ska hanteras med lugn och respekt. Vi följer naturligtvis Svenska kennelklubbens policy om djurhantering som du kan läsa här.


Tävling

Här publiceras info om aktuella tävlingar.


Lite inspiration för att komma igång med träningen?

bli medlem hos oss

Kom och bli medlem hos oss! Medlemsavgiften 350:- (familjemedlem 80:-) sätts in på SVaKs bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0 Ange Vallhundsringen som lokalklubb, fyll i formulär HÄR